Ολοκλήρωση παραγγελίας

Ολοκλήρωση παραγγελίας

  • Στο πεδίο αυτό έχετε την δυνατότητα να επεξεργαστείτε και να αναδιαμορφώσετε την παραγγελία σας.
  • Καταχωρείτε και ελέγχετε τα στοιχεία της επιχείρησής σας στα οποία θα εκδοθεί το τιμολόγιο πώλησης.
  • Επιλέγετε τον τρόπο πληρωμής
  • Πατώντας "ολοκλήρωση παραγγελίας" μας αποστέλλεται η παραγγελία σας.