Προσθήκη προϊόντων

Προσθήκη προϊόντων

  • Στον κωδικό που επιθυμείτε να αγοράσετε, επιλέγετε την ποσότητα και το χρώμα (όπου υπάρχει επιλογή). Στο πεδίο της ποσότητας είναι προεπιλεγμένη η ελάχιστη που μπορείτε να παραγγείλετε και προσθέτετε σύμφωνα με αυτή.
  • Η πράσινη ετικέτα σημαίνει άμεση διαθεσιμότητα, διαφορετικά επικοινωνείτε μαζί μας.